EF SET

EF Standard English Test (EF SET) je standardizovaný test z angličtiny s otevřeným přístupem, který používají především dospělí za účelem získání odborného certifikátu z angličtiny. Díky jeho otevřenému přístupu školy a společnosti také používají EF SET na efektivní měření úrovně angličtiny u studentů nebo zaměstnanců. EF SET je jedním z mála standardizovaných testů z angličtiny, který měří studenty na všech úrovních odborné způsobilosti se srovnatelnou přesností. Test není zaměřen na akademické nebo obchodní publikum, ale hodnotí spíše obecné anglické dovednosti, které se používají v jakémkoli prostředí.

EF SET je soubor 3 testů různých délek a úrovní přesnosti – EF SET Quick English Check a EF SET English Certificate. Všechny 2 testy EF SET sestávají z úkolů týkajících se čtení a poslechu a jsou přímo v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (CEFR). Výsledky všech 2 testů je možné zveřejnit i na LinkedIn a dají se přidat přímo do individuálního profilu na LinkedIn jako důkaz vašich znalostí angličtiny. EF SET netestuje schopnosti mluvení nebo psaní.

Verze testu

EF SET Quick English Check je krátká 15-minutová verze anglického certifikátu EF SET a není adaptivní. Poskytuje přibližný odhad úrovně odborné způsobilosti s hodnocením „nízké“, „střední“ nebo „vysoké“. EF SET English Certificate je adaptivní a oba používají stejnou bodovou stupnici od 0 do 100 s ekvivalencí CEFR uvedenou ve výsledcích. Výraz „adaptivní“ znamená, že otázky v testu jsou více nebo méně náročné v závislosti na tom, jak dobře student odpoví na předchozí otázky.

Standardní EF SET je nejpopulárnější ze všech 2 testů. Skládá se z 25-minutové části zaměřené na čtení, po níž následuje 25-minutová část zaměřená na poslech. EF SET je delší verze testu (2 hodiny) s akademičtějším zaměřením. Výsledkem tohoto náročného testu je hodnocení na stupnici EF SET, ale také je ekvivalentní rozmezí hodnocení v testech IELTS a TOEFL. Tyto ekvivalence hodnocení studovali třetí strany a ukázalo se, že jsou spolehlivé.

Vlastnická práva

EF SET byl založen a spravován společností EF Education First, evropskou vzdělávací společností. Test byl původně sestaven pro interní účely a později byl vydán jako online nástroj s otevřeným přístupem.

EF SET v kostce

Proč absolvovat tento test?Profesionální certifikace
Cenazdarma
Délka50 minut (anglický certifikát) nebo 120 minut (certifikát Plus)
Zpráva o výsledkuokamžitě
Místo zkouškyotevřený online přístup
Platnost výsledkunavždy
Porovnání EF SET s ostatními testy