Cambridge CPE zkouška

Cambridge English: Proficiency exam, známý také jako CPE, je certifikát nejvyšší kvalifikační úrovně ze souboru zkoušek Cambridge English a zároveň představuje doklad o výjimečné znalosti anglického jazyka a schopnosti používat jej téměř na úrovni rodného jazyka. Student s tímto certifikátem může studovat, pracovat nebo efektivně komunikovat v širokém spektru situací.

Stejně jako všechny Cambridge English zkoušky, i CPE zkouška je ukončena výsledkem „vyhověl/nevyhověl“, a těm, kteří ho úspěšně absolvují, je vydán certifikát s neomezenou platností. Zkouška CPE může být buď v písemné, nebo elektronické formě. Každá z verzí trvá spolu 236 minut.

Struktura zkoušky

CPE testuje všechny čtyři dovednosti: poslech, čtení, psaní a mluvení. Skládá se z:

Část 1 (90 minut) – První část CPE zkoušky testuje schopnost porozumět čtenému textu, gramatice a slovní zásobě. Tato část má sedm sekcí a celkově 53 otázek s možnými vícero správnými odpověďmi, otázky se zapisováním odpovědí do prázdných políček a otázky s výběrem odpovědi. V této části CPE se nachází spolu asi 3 000 slov na přečtení. Celý text je autentickým textem čerpaným z knih, novin a článků z časopisů a z internetu.

Část 2 (90 minut) – Druhá část zkoušky CPE testuje schopnost psaní. Skládá se ze dvou složek. V první si student přečte dva krátké texty a následně vypracuje esej se shrnutím argumentů obou textů a prezentuje vlastní názory, které ohledně nich má. Ve druhé výzvě má student 5 možností, jak napsat text, včetně jedné, která je založena na knize z anglické literatury, kterou si musí studenti přečíst před testem. Tyto schválené knihy se z času na čas mění.

Část 3 (40 minut) – Třetí částí CPE zkoušky je poslech s porozuměním. Student si vyslechne nahrávky projevu osob s angličtinou jako rodným jazykem a odpoví na otázky podle toho, co v nich zaznělo. Každá nahrávka se přehrává dvakrát. Na nahrávkách mohou být různé anglické akcenty a pocházejí hlavně z rádia, televize atd. V této části je celkem 30 otázek rozdělených do 4 sekcí.

Část 4 (16 minut) – Poslední část CPE testuje schopnost mluvit anglicky. Studenti absolvují tuto část CPE testu ve dvojicích a podle rozvrhu testovacího centra mohou být požádáni, aby se vrátili do testovacího centra v jiný den. Tato ústní zkouška je rozdělena do tří krátkých částí, přičemž první část zodpovídáte samostatně se zkoušejícím a další dvě komunikujete s dalším testovaným studentem.

Bodování

Od roku 2016 se všechny zkoušky z Cambridge English udávají s použitím stejné bodovací stupnice. Testy na nižší úrovni jsou schopny poskytnout bodování v nižší části rozsahu stupnice a náročnější testy jsou schopny dosáhnout vyšší bodování na stejné stupnici. Bodování CAE zkoušky se pohybuje v rozmezí od 180 do 230. Dosažení 200 bodů nebo více se považuje za „úspěšné absolvování“ a studenti s tímto bodováním získají certifikát Cambridge English Proficiency, který podle CEFR odpovídá angličtině na úrovni C2.

Každý student dostane své výsledky CPE rozděleny podle čtyř dovedností, jakož i celkový výsledek a odpovídající úroveň podle CEFR. Pokud student úspěšné absolvuje CPE, získá také Cambridge Advanced Certificate s neomezenou platností. Pokud ale nezískal dostatečný počet bodů, dostane pouze zprávu o výsledku.

Před přihlášením se na CPE, což je náročný test na vysoké úrovni, si udělejte bezplatný Cambridge placement test, abyste zjistili, zda jsou vaše znalosti z angličtiny dostatečně odpovídající této zkoušce.