Cambridge C2 Proficiency (CPE)

Zkouška Cambridge English C2 Proficiency, dříve známá jako CPE, je certifikát nejvyšší kvalifikační úrovně ze souboru zkoušek Cambridge English a zároveň představuje doklad o výjimečné znalosti anglického jazyka a schopnosti používat jej téměř na úrovni rodného jazyka. Student s tímto certifikátem může studovat, pracovat nebo efektivně komunikovat v širokém spektru situací.

Stejně jako všechny Cambridge English zkoušky, i CPE zkouška je ukončena výsledkem „vyhověl/nevyhověl“, a těm, kteří ho úspěšně absolvují, je vydán certifikát s neomezenou platností. Zkouška CPE může být buď v písemné, nebo elektronické formě. Každá z verzí trvá spolu 236 minut.

Struktura zkoušky

CPE testuje všechny čtyři dovednosti: poslech, čtení, psaní a mluvení. Skládá se z:

Část 1 (90 minut) – První část C2 Proficiency testuje čtení s porozuměním, gramatiku a slovní zásobu. Tato část má sedm sekcí a celkově 53 otázek s možnými vícero správnými odpověďmi, otázky se zapisováním odpovědí do prázdných políček a otázky s výběrem odpovědi. V této části CPE se nachází spolu asi 3 000 slov na přečtení. Celý text je autentickým textem čerpaným z knih, novin a článků z časopisů a z internetu.

Část 2 (90 minut) – Druhá část zkoušky CPE testuje schopnost psaní. Skládá se ze dvou složek. V první si student přečte dva krátké texty a následně vypracuje esej se shrnutím argumentů obou textů a prezentuje vlastní názory, které ohledně nich má. Ve druhé výzvě má student 5 možností, jak napsat text, včetně jedné, která je založena na knize z anglické literatury, kterou si musí studenti přečíst před testem. Tyto schválené knihy se z času na čas mění.

Část 3 (40 minut) – Třetí část zkoušky C2 Proficiency testuje poslech s porozuměním. Student slyší nahrávky rodné anglické řeči a odpovídá na otázky o tom, co slyšel. Každá nahrávka se přehraje dvakrát. V nahrávkách mohou být různé anglické přízvuky, což jsou především rozhlas, televize a další autentická řeč v přirozené rychlosti. V této části je celkem 30 otázek rozdělených do 4 podsekcí.

Část 4 (16 minut) – Závěrečná část CPE testuje schopnost anglicky mluvit. Studenti absolvují mluvený test C2 ve dvojicích a mohou být požádáni, aby se vrátili do testovacího centra v jiný den, v závislosti na rozvrhu testovacího centra. Tato ústní zkouška je rozdělena do tří krátkých částí, přičemž první část zodpovídáte samostatně se zkoušejícím a další dvě komunikujete s dalším testovaným studentem.

Bodování

Od roku 2016 jsou všechny zkoušky Cambridge English vykazovány pomocí stejné bodové stupnice. Testy nižší úrovně jsou schopny poskytnout skóre na nižším rozsahu škály a obtížnější testy jsou schopny poskytnout skóre vyšší na stejné škále. Platné skóre u zkoušky C2 Proficiency se pohybuje od 180 do 230. Skóre 200 nebo vyšší je považováno za „prospělo“ a studenti s tímto skóre obdrží certifikát Cambridge C2 English, který odpovídá úrovni C2 v angličtině podle CEFR. . Studenti se skóre mezi 180 a 199 obdrží certifikát C1 z angličtiny.

Každý student obdrží své výsledky CPE rozdělené podle čtyř dovedností a také celkový výsledek a odpovídající úroveň CEFR. Pokud u zkoušky C2 Proficiency uspějete, bude vám vydán certifikát, jehož platnost nikdy nevyprší, ale pokud je vaše celkové skóre nižší než 180, dostanete pouze zprávu o skóre.

Než se přihlásíte ke zkoušce C2 Proficiency, což je přísný test na vysoké úrovni, udělejte si bezplatný online cambridgeský rozřazovací test, abyste zjistili, zda jsou vaše znalosti angličtiny pro tuto zkoušku dostatečně silné.