Cambridge English

Cambridge English Language Assessment, dříve nazývaná Cambridge ESOL, je organizace, která stojí za souborem zkoušek Cambridge English a také IELTS ve spolupráci s Britskou radou. Je to nezisková organizace se sídlem ve městě Cambridge v Anglii.

Historie

Výraz Cambridge English pochází z roku 1913 a váže se s Univerzitou Cambridge. Na začátku společnost Cambridge ESOL nabídla pouze jeden test, CPE, jehož absolvování trvalo 12 hodin. O dalších 20 let později byla představena druhá zkouška z Cambridge English. Soubor Cambridge zkoušek se od té doby rozšířil o více než 12 testů, z nichž každý se specializoval na konkrétní typ studenta (děti, dospívající atd.), na úroveň angličtiny (začátečník, mírně pokročilý atd.), nebo na jednotlivé oblasti (právo, finance atd.). Specializace každé zkoušky je hlavním rozlišovacím faktorem mezi zkouškami Cambridge English a ostatními standardizovanými testy z angličtiny. Výhodou Cambridge English je i to, že platnost certifikátů nevyprší. Mnoho testů z angličtiny má platnost pouze 2 roky po jejich absolvování.

Spolupráce

Cambridge English se podílela na vypracování Společného evropského referenčního rámce (CEFR) – standardu používaného v celé Evropě pro popis úrovně ovládání cizího jazyka. Všechny Cambridge zkoušky jsou sladěny s CEFR. Cambridge English při správě IELTS (The International English Language Testing System) úzce spolupracuje s Britisch Council a v uplynulém desetiletí vytvořila spolupráci s University of Michigan za účelem rozvoje testování anglického jazyka v USA.