EF SET English Certificate

EF SET English Certificate je standardizovaný test z angličtiny, který se používá především k osvědčení odborných znalostí anglického jazyka. Testují se schopnosti číst a poslouchat, ale ne schopnost mluvit nebo psát. Bodování EF SET se pohybuje v rozmezí od 0 do 100 a je sladěno se šesti úrovněmi CEFR. Toto hodnocení je možné zveřejnit přímo na LinkedIn jako oficiální anglický certifikát.

Struktura testu

EF SET English Certificate je časově limitovaný 50-minutový adaptivní test s 25-minutovou částí pro porozumění čtenému textu a s 25-minutovou částí pro porozumění poslechu. Počet úloh v dané sekci závisí na testovací relaci, protože test se přizpůsobuje v závislosti na tom, jak dobře ho student zvládá. Stejně jako všechny verze EF SET, i tato verze je k dispozici online bez jakýchkoliv poplatků.

Obsah a psychometrické specifikace EF SET odpovídají nejvyšším standardům testovacího odvětví, což znamená APA/NCME Standards for Educational & Psychological Testing, 2014. Všechny testovací otázky jsou předem testovány standardní populací a analyzovány a kalibrovány na běžnou škálu.