EF SET Poslech

Sekce poslechu EF SET trvá 25 minut při standardním testu EF SET English Certificate. V obou případech je sekce poslechu načasovaná jako celek, ale jednotlivé úkoly ne, takže studenti mají tolik času, kolik budou potřebovat k zodpovězení otázek k jedné úloze, no o to méně času budou mít na dokončení následujících úloh.

Struktura zkoušky

Sekce poslechu EF SET se skládá ze série nahraných textů přečtených osobami mluvícími americkou, britskou a australskou angličtinou. Dále pokračuje jednou nebo více otázkami ohledně porozumění každého textu. Díky tomu, že sekce poslechu EF SET je adaptivní, délka nahrávek a náročnost následných dotazů bude záviset na tom, jak dobře reaguje účastník testu při poslechu. První výzva ohledně poslechu EF SET je středně těžká, následující výzva je těžší nebo lehčí v závislosti na úspěšnosti účastníka testu, který správně odpoví na první výzvu. Každý účastník testu odpoví přibližně na 50 otázek v sekci poslechu EF SET, ale počet výzev ohledně poslechu se bude lišit. Nahrávky v sekci poslechu EF SET trvají od 20 sekund do 5 minut a účastník testu si může každou nahrávku poslechnout dvakrát.

Strategie

Účastník testu má potom tolik času, kolik potřebuje, aby odpověděl na otázky týkající se dané nahrávky, než přejde k další nahrávce. Ke splnění všech úkolů v sekci poslechu má však vyhrazený čas. Účastníci testu se během absolvování EF SET nemohou posouvat dozadu, takže je důležité dokončit každou výzvu týkající se poslechu a až pak přejít na další. Vzhledem k tomu, že EF SET neurčuje tempo testujících, je důležité sledovat čas a nastavit ho tak, abyste dokončili celou sekci poslechu.

Bodování

Sekce poslechu EF SET je při celkovém hodnocení EF SET stejně důležitá jako sekce čtení. Po dokončení EF SET dostanete hodnocení poslechu na stupnici od 0 do 100 spolu s hodnocením čtení ve stejné míře, a také celkové hodnocení, které je průměrem obou uvedených.