Cambridge C1 Advanced (CAE)

Cambridge C1 Advanced zkouška, známá také jako Cambridge Advanced Certificate (CAE), certifikát vyšší kvalifikační úrovně, je další a zároveň předposlední zkouškou v souboru zkoušek Cambridge English. Tato zkouška je obecně akceptována univerzitami ve Velké Británii pro pokročilé studijní programy.

Stejně jako všechny Cambridge English zkoušky, i C1 Advanced zkouška je ukončena testem s výsledkem „vyhověl/nevyhověl“, a těm, kteří ho úspěšně absolvují, je vydán certifikát s neomezenou platností. Zkouška CAE může být buď v písemné nebo elektronické podobě. Každá z těchto verzí trvá dohromady 235 minut.

Struktura zkoušky

Zkouška Cambridge C1 Advanced testuje všechny čtyři dovednosti: poslech, čtení, psaní a mluvení. Skládá se z:

Část 1 (90 minut) – První část C1 Advanced zkoušky testuje schopnost porozumět čtenému textu, gramatice a slovní zásobě. Tato část má celkem 56 otázek s možnými vícero správnými odpověďmi, vpisování odpovědí do prázdných políček a otázky s možností výběru odpovědi rozdělených do 8 částí. V této části CAE se nachází spolu asi 3 500 slov na přečtení a celý text pochází z novin, časopisů, učebnic, reklam, nebo jiného autentického anglického textu.

Část 2 (90 minut) – Druhá část Cambridge Advanced zkoušky testuje schopnost psaní. Dostanete dvě výzvy se stejnou požadovanou délkou (rozsah 250 slov). První výzvou je napsat esej s vyjádřením vašeho názoru na dané téma. Druhá výzva je výběr z několika možností odpovědí na poskytnuté informace.

Část 3 (40 minut) – Třetí částí CAE zkoušky je poslech s porozuměním. Vyslechnete si rádio, televizi nebo jiný projev osob s angličtinou jako rodným jazykem a odpovíte na otázky podle toho, co jste slyšeli. Každá nahrávka se přehrává dvakrát. V této části je celkem 30 otázek rozdělených do 4 sekcí.

Část 4 (15 minut) – Poslední část C1 Advanced testuje schopnost mluvit anglicky. Studenti absolvují tuto část testu ve dvojicích a podle rozvrhu testovacího centra mohou být požádáni, aby se vrátili do testovacího centra v jiný den. Tato ústní zkouška je rozdělena do čtyř krátkých částí, přičemž první dvě zodpovídáte samostatně se zkoušejícím a druhé dvě jsou komunikovány s druhým kandidátem. V místnosti je i druhý zkoušející, který si dělá poznámky, ale neúčastní se na pohovoru.

Bodování

Od roku 2016 jsou všechny zkoušky Cambridge English vykazovány pomocí stejné bodové stupnice. Testy nižší úrovně jsou schopny poskytnout skóre na nižším rozsahu škály a obtížnější testy jsou schopny poskytnout skóre vyšší na stejné škále. Platné skóre na zkoušce CAE se pohybuje od 160 do 210. Skóre 180 nebo vyšší je považováno za „prospělo“ a studenti s tímto skóre obdrží certifikát Cambridge C1 Advanced, který odpovídá úrovni C1 v angličtině podle CEFR. Studenti, kteří získají 200 nebo více bodů na C1 Advanced, obdrží certifikát Cambridge English pro úroveň C2. Studenti s hodnocením mezi 160 a 179 obdrží certifikát B2 z angličtiny.

Test uvedený pod CAE v souboru Cambridge zkoušek se nazývá Cambridge B2 First Certificate a test uvedený výše se nazývá C2 Proficiency. Na to, abyste správně rozhodli, která Cambridge zkouška odhalí úroveň vaší angličtiny, Cambridge nabízí možnost absolvovat bezplatný online placement test.