Cambridge CAE zkouška

Cambridge CAE zkouška, známá také jako Cambridge Advanced Certificate, certifikát vyšší kvalifikační úrovně, je další a zároveň předposlední zkouškou v souboru zkoušek Cambridge English. Tato zkouška je obecně akceptována univerzitami ve Velké Británii pro pokročilé studijní programy.

Stejně jako všechny Cambridge English zkoušky, i CAE zkouška je ukončena testem s výsledkem „vyhověl/nevyhověl“, a těm, kteří ho úspěšně absolvují, je vydán certifikát s neomezenou platností. Zkouška CAE může být buď v písemné nebo elektronické podobě. Každá z těchto verzí trvá dohromady 235 minut.

Struktura zkoušky

Zkouška Cambridge Advanced testuje všechny čtyři dovednosti: poslech, čtení, psaní a mluvení. Skládá se z:

Část 1 (90 minut) – První část CAE zkoušky testuje schopnost porozumět čtenému textu, gramatice a slovní zásobě. Tato část má celkem 56 otázek s možnými vícero správnými odpověďmi, vpisování odpovědí do prázdných políček a otázky s možností výběru odpovědi rozdělených do 8 částí. V této části CAE se nachází spolu asi 3 500 slov na přečtení a celý text pochází z novin, časopisů, učebnic, reklam, nebo jiného autentického anglického textu.

Část 2 (90 minut) – Druhá část Cambridge Advanced zkoušky testuje schopnost psaní. Dostanete dvě výzvy se stejnou požadovanou délkou (rozsah 250 slov). První výzvou je napsat esej s vyjádřením vašeho názoru na dané téma. Druhá výzva je výběr z několika možností odpovědí na poskytnuté informace.

Část 3 (40 minut) – Třetí částí CAE zkoušky je poslech s porozuměním. Vyslechnete si rádio, televizi nebo jiný projev osob s angličtinou jako rodným jazykem a odpovíte na otázky podle toho, co jste slyšeli. Každá nahrávka se přehrává dvakrát. V této části je celkem 30 otázek rozdělených do 4 sekcí.

Část 4 (15 minut) – Poslední část CAE testuje schopnost mluvit anglicky. Studenti absolvují tuto část testu ve dvojicích a podle rozvrhu testovacího centra mohou být požádáni, aby se vrátili do testovacího centra v jiný den. Tato ústní zkouška je rozdělena do čtyř krátkých částí, přičemž první dvě zodpovídáte samostatně se zkoušejícím a druhé dvě jsou komunikovány s druhým kandidátem. V místnosti je i druhý zkoušející, který si dělá poznámky, ale neúčastní se na pohovoru.

Bodování

Od roku 2016 se všechny zkoušky z Cambridge English udávají s použitím stejné bodovací stupnice. Testy na nižší úrovni jsou schopny poskytnout bodování v nižší části rozsahu stupnice a náročnější testy jsou schopny dosáhnout vyšší bodování na stejné stupnici. Bodování CAE zkoušky se pohybuje v rozmezí od 160 do 210. Dosažení 180 bodů nebo více se považuje za „úspěšné absolvování“ a studenti s tímto skóre získají certifikát Cambridge Advanced, který podle CEFR odpovídá angličtině na úrovni C1. Studenti, kteří na CAE zkoušce dosáhnou 200 bodů nebo více, získají certifikát Cambridge Advanced úrovně C2.

Test uvedený pod CAE v souboru Cambridge zkoušek se nazývá Cambridge First Certificate a test uvedený výše se nazývá CPE. Na to, abyste správně rozhodli, která Cambridge zkouška odhalí úroveň vaší angličtiny, Cambridge nabízí možnost absolvovat bezplatný online placement test.