Test TOEIC Speaking & Writing

Test TOEIC Speaking & Writing je jednou ze dvou verzí testu TOEIC. Je novější verzí, ale i méně populární ve srovnání s testem TOEIC Listening & Reading.

Struktura testu

Test TOEIC Speaking & Writing trvá přibližně 80 minut, přičemž prvních 20 minut je věnováno mluvení a zbylá hodina psaní. Celý test se provádí na počítači, takže kandidáti musí být schopni psát své odpovědi na klávesnici a později své ústní odpovědi nahrávají pro následné ohodnocení.

Bodování

Test TOEIC Speaking & Writing je hodnocen na stupnici od 0 do 400, přičemž stejná hodnota je přikládána mluvení (0-200 bodů) i psaní (taky 0-200 bodů). Tato verze TOEIC může být absolvována v rámci téže relace jako test Reading & Listening, nebo ji můžete dělat zvlášť. Je možné absolvovat jednu část testu odděleně od druhé části, tedy pouze mluvenou část nebo pouze písemnou část.