TOEIC Psaní

Test psaní TOEIC je druhou polovinou testu TOEIC Speaking & Writing. Test psaní TOEIC trvá 1 hodinu a skládá se z 8 výzev na psaní. Sekce psaní má nejnižší skóre 0 bodů a nejvyšší 200 bodů. Test psaní TOEIC nelze absolvovat bez toho, abyste během téhož testování neabsolvovali i test mluvení TOEIC. Test TOEIC Listening and Reading je samostatný, proto je ho možné absolvovat během téhož testování nebo během jiného testování.

Test psaní TOEIC absolvujete na počítači, ne v papírové podobě. Přečtete si výzvy a pak napíšete svou odpověď. Vaše odpovědi se za účelem hodnocení ukládají a přenášejí do ETS. Vaše skóre z testu psaní TOEIC bude založeno na tom, jak precizně a přesně používáte písemnou angličtinu za účelem komunikace.

Struktura testu

Test psaní TOEIC se skládá ze 3 částí, které musíte absolvovat v pořadí:

1. část testu psaní TOEIC vyzývá studenty, aby se podívali na obrázek a pak napsali větu na základě tohoto obrázku, v níž budou použity dvě slova nebo fráze dodané tvůrci testu TOEIC. K dispozici je 5 obrázků, každý s 2 slovy. Na napsání všech 5 vět máte 8 minut. Během těchto 8 minut se můžete touto částí sekce testu psaní TOEIC pohybovat dopředu a dozadu. Na základě vaší gramatické přesnosti a použití dodaných slov získáte za každou větu skóre od 0 do 3. Toto jsou otázky 1 až 5.

2. část testu psaní TOEIC poskytne studentům e-mail, na který musí napsat odpověď. Nacházejí se zde dvě úlohy tohoto typu a na každou z nich budete mít 10 minut. Podle pokynů se dozvíte, zda má vaše odpověď splňovat určitá kritéria, například budete možná muset položit alespoň dvě otázky. Je důležité pečlivě si tyto pokyny přečíst a držet se jich. Po přechodu na druhou roli se již k první úloze psaní nebudete moci vrátit. Vaše skóre z každé otázky bude od 0 do 4. Bude založeno nejen na kvalitě vašeho anglického psaní, ale i na uspořádání zprávy. Toto jsou otázky 6 a 7.

3. část testu psaní TOEIC zahrnuje napsání eseje na zadané téma. Téma nevyžaduje žádné odborné znalosti. Pro přípravu, napsání a kontrolu vaší eseje máte 30 minut. Skóre vaší eseje bude od 0 do 5 na základě jasnosti vašich argumentů, vaší anglické gramatiky, slovní zásoby a struktury eseje. Toto je otázka č. 8.

Strategie

Pokud neodpovíte na jednu z otázek v sekci testu psaní TOEIC, nebo pokud odpovíte ve svém jazyce, počítá se to jako nula. Je tedy vždy lepší napsat něco v angličtině, i když si nejste jisti správností odpovědi, nebo pokud by měla být vaše odpověď neúplná. Pořád by se vám mohlo podařit získat jeden nebo dva body. Pamatujte, že při testu psaní TOEIC budete muset být schopni psát své odpovědi v angličtině, takže abyste zbytečně neztráceli čas, je důležité naučit se rychle psát na klávesnici QWERTY.