TOEIC Mluvící

Test mluvení TOEIC je první polovinou testu TOEIC Speaking & Writing. Test mluvení TOEIC trvá 20 minut a sestává z 11 výzev na mluvení. Sekce mluvení má nejnižší skóre 0 a nejvyšší 200. Mluvenou část testu TOEIC lze absolvovat s písemným testem TOEIC nebo bez něj v rámci stejného testování. Část TOEIC testu poslech a čtení je samostatná a lze ji absolvovat v rámci stejného testování, jiného testování nebo vůbec.

Test mluvení TOEIC absolvujete pomocí počítače, nikoli s fyzickou osobou. Přečtete si nebo si vyslechnete výzvy, a poté svou odpověď nahrajete. Vaše nahrávky jsou za účelem hodnocení uloženy a přeneseny do ETS. Vaše skóre testu mluvení TOEIC bude založeno na tom, jak dobře prokážete plynulost a přesnost své angličtiny u reakcí na dané výzvy.

Struktura testu

Test mluvení TOEIC se skládá ze 6 typů otázek ve fixním pořadí. Test mluvení musíte absolvovat v pořadí od 1. části po poslední 6. část a nemůžete ho zastavit, ani se k žádné z otázek vrátit, když jste test dokončili:

1. část testu mluvení TOEIC vyzve studenty, aby si přečetli dva texty. Každý z textů uvidíte napsaný a vy ho budete muset přečíst nahlas. Na přípravu máte 45 sekund, a poté na přečtení každého textu 45 sekund. Získáte skóre od 0 do 3 za každý přečtený text na základě vaší výslovnosti, intonace a přízvuku. Toto jsou otázky 1 a 2.

2. část testu mluvení TOEIC obsahuje obrázek, který musíte nahlas popsat. Máte 30 sekund na přípravu, a pak 45 sekund na podrobný popis obrázku. Za tuto ústní úlohu získáte skóre od 0 do 3 na základě vaší výslovnosti, intonace a přízvuku, ale také na základě vaší anglické gramatiky a slovní zásoby. Toto je otázka č.

3. část testu mluvení TOEIC vyzve studenty, aby odpověděli na 3 otázky každodenního charakteru. Například „Chodíte někam pravidelně na dovolenou?“ Na každou z prvních dvou otázek budete mít 15 sekund a na třetí otázku 30 sekund. Nemáte čas na přípravu. Vaše skóre za každou z vašich odpovědí je opět na stupnici od 0 do 3. Toto jsou otázky 4, 5 a 6.

4. část testu mluvení TOEIC je podobná části 3 s tím rozdílem, že v části 4 student dostane určité základní informace a musí odpovídat na 3 otázky, které se jich týkají. Například vám může být zobrazen plakát nějaké události a vy dostanete otázku, kdy se událost koná, nebo kdo bude na ní přítomen. Během odpovídání na otázky zůstanou základní informace viditelné. Na přečtení základních informací budete mít 30 sekund, pak 15 sekund na zodpovězení každé z prvních dvou otázek a 30 sekund na zodpovězení závěrečné otázky. Vaše skóre za každou otázku bude od 0 do 3. Toto jsou otázky 7, 8 a 9.

5. část testu mluvení TOEIC vás vyzve, abyste si vyslechli nahranou zprávu, která vysvětluje problém, a vy pak navrhnete jeho řešení. Poté, co v nahrávce zazní, že jste se dostali k jejímu konci, máte 30 sekund na přípravu odpovědi, a pak 60 sekund na to, abyste řekli o svém řešení a vysvětlili ho. Je důležité, aby při navrhování vašeho řešení bylo jasné, že jste problému plně porozuměli. Vaše skóre v této části mluvení bude od 0 do 5. Toto je otázka 10.

6. část testu mluvení TOEIC vás vyzve, abyste si vyslechli krátký záznam o známém tématu, a pak vyjádřili svůj názor na toto téma. Pro přípravu odpovědi máte 15 sekund a na mluvení 60 sekund. Vaše skóre z této výzvy bude také na stupnici od 0 do 5. Toto je otázka 11.

Strategie

Pokud neodpovíte na jednu z otázek v sekci mluvení TOEIC, nebo pokud odpovíte ve svém jazyce, počítá se to jako nula, takže je vždy lepší něco říci v angličtině, i když si nejste úplně jisti správností vaší odpovědi, nebo by měla být vaše odpověď neúplná. Stále by se vám mohlo podařit získat jeden nebo dva body. Nezapomeňte mluvit co nejklidněji a nejsrozumitelněji a na každou otázku úplně odpovědět. Osoba, která hodnotí váš TOEIC test mluvení, není s vámi v místnosti, takže gesta a výrazy obličeje vám nemohou pomoci vysvětlit, co máte na mysli.