Cambridge B2 First Certificate (FCE)

Zkouška Cambridge English B2 First, dříve známá jako zkouška FCE nebo Cambridge First Certificate, je určena pro studenty se středně pokročilou znalostí angličtiny. Je nejoblíbenější ze sady zkoušek Cambridge English, protože B2 je často minimální úroveň vyžadovaná univerzitními programy v anglicky mluvících zemích.

Stejně jako všechny zkoušky Cambridge English je i B2 First Certificate testem prospěl/nevyhověl a těm, kteří projdou, poskytuje certifikát, jehož platnost nevyprší. Zkouška FCE může být buď papírový test, nebo počítačový test. V obou případech trvá celkem 209 minut.

Struktura zkoušky

Certifikát Cambridge B2 First testuje všechny čtyři dovednosti: poslech, čtení, psaní a mluvení. Skládá se z:

Část 1 (75 minut) – První část B2 First Certificate zkoušky testuje porozumění čteného textu, gramatiku a slovní zásobu. Tato část má celkově 52 otázek s možnými vícero správnými odpověďmi, vpisování odpovědí do prázdných políček a otázky s možností výběru odpovědi. V této části FCE se nachází spolu asi 2 200 slov na přečtení.

Část 2 (80 minut) – Druhá část Cambridge First Certificate testuje schopnost psaní. Napíšete dva texty, každý se 140 až 190 slovy. První výzvou je napsat esej. Při druhé výzvě si můžete vybrat mezi různými druhy textu: článek, dopis, recenze atd.

Část 3 (40 minut) – Třetí částí B2 First Certificate je poslech s porozuměním. Vyslechnete si krátké mluvené ukázky, konverzace nebo jiné formy projevu osob s angličtinou jako rodným jazykem a odpovíte na otázky podle toho, co jste slyšeli. Každá nahrávka se přehrává dvakrát. V této části je celkem 30 otázek.

Část 4 (14 minut) – Poslední část FCE testuje schopnost mluvit anglicky. Studenti absolvují tuto část testu ve dvojicích a podle rozvrhu testovacího centra mohou být požádáni, aby se vrátili do testovacího centra v jiný den. Tato ústní zkouška je rozdělena do čtyř krátkých částí, přičemž první dvě zodpovídáte samostatně a druhé dvě proběhnou komunikací s druhým kandidátem.

Bodování

Od roku 2016 jsou všechny zkoušky Cambridge English vykazovány pomocí stejné bodové stupnice. Testy nižší úrovně jsou schopny poskytnout skóre na nižším rozsahu škály a obtížnější testy jsou schopny poskytnout skóre vyšší na stejné škále. Platné skóre na zkoušce FCE se pohybuje od 140 do 190. Skóre 160 nebo vyšší je považováno za „prospělo“ a studenti s tímto skóre obdrží Cambridge First Certificate, který odpovídá úrovni B2 v angličtině podle CEFR. Studenti, kteří získají 180 nebo více bodů na B2 First, obdrží Cambridge English Certificate pro úroveň C1. Studenti, kteří získají skóre mezi 140 a 160, obdrží certifikát z angličtiny B1.

První část FCE má hodnotu 40 % z celkového skóre. Každá druhá, třetí a čtvrtá část má hodnotu 20 % z celkového skóre. Každý student obdrží své výsledky Cambridge B2 First Certificate rozdělené podle čtyř dovedností a také celkový výsledek a odpovídající úroveň CEFR. Pokud student uspěl na FCE, obdrží také Cambridge English Certificate, který má neomezenou platnost.

Další zkouškou v souboru Cambridge English je C1 Advanced. Na to, abyste správně rozhodli, která Cambridge zkouška odhalí úroveň vaší angličtiny, Cambridge nabízí možnost absolvovat bezplatný online placement test, který vám zabere méně než půl hodiny a díky němu získáte předběžné hodnocení.