Cambridge PET zkouška

Zkouška Cambridge English: Známá také jako PET zkouška, což je zkratka pro Preliminary English Test, je určena pro studenty s mírně pokročilou angličtinou. Stejně jako všechny zkoušky Cambridge English, i zkouška PET je ukončena testem s výsledkem vyhověl/nevyhověl, a těm, kteří ho úspěšně absolvují, je vydán certifikát s neomezenou platností. Zkouška PET může být buď v písemné nebo elektronické formě. Každá z verzí PET trvá spolu 140 minut.

Struktura zkoušky

Zkouška PET testuje všechny čtyři dovednosti: poslech, čtení, psaní a mluvení. Skládá se z:

Část 1 (90 minut) – První část PET zkoušky testuje schopnost porozumět čtenému textu a schopnost psát současně. Je rozdělena do 8 částí s celkovým počtem 42 otázek. Prvních 5 částí je zaměřených na porozumění čtenému textu a další 3 jsou zaměřeny na psaní. Jsou zde otázky s možností vícero správných odpovědí, otázky, u kterých se odpovědi vpisují do políček a v testu jsou i dvě výzvy týkající se psaní (pohlednice a buď list, nebo příběh).

Část 2 (30 minut nahrávek + 6 minut na zapsání odpovědí do archu) – Druhá část testu PET je zaměřena na porozumění poslouchaného textu. Každá nahrávka se přehrává dvakrát a musíte odpovědět na otázky týkající se dané nahrávky. V této části je celkem 25 otázek, každá má hodnotu 1 bod. Jsou zde otázky s možností vícero správných odpovědí, otázky, u kterých se odpovědi vpisují do políček a ty, na které se odpovídá systémem pravda/lež.

Část 3 (10 až 12 minut) - Poslední část zkoušky PET testuje anglickou konverzaci. Studenti jsou ve dvojicích a komunikují se zkoušejícím a následně mezi sebou. Přítomen je další zkoušející. Během této ústní zkoušky v úvodu zkoušející pokládá otázky každému studentovi. Zkoušející pak představí situaci a studenti diskutují o možných řešeních. Na závěr zkoušející poskytne studentům obrázek, který studenti popíší a diskutují o něm. Ústní zkoušky se mohou konat v jiný den než první dvě části zkoušky PET, v závislosti na harmonogramu testovacího centra.

Bodování

Od roku 2016 se všechny zkoušky z Cambridge English udávají s použitím stejné bodovací stupnice. Testy na nižší úrovni jsou schopny poskytnout bodování v nižší části rozsahu stupnice a náročnější testy jsou schopny dosáhnout vyšší bodování na stejné stupnici. V minulosti měl PET svou vlastní bodovací stupnici, takže bodování PET testů před rokem 2016 musí pro porovnání převést na novou stupnici.

Bodování PET zkoušky se dnes pohybuje v rozmezí od 120 do 170. Dosažení 140 bodů nebo více se považuje za „úspěšné absolvování“ a studenti s tímto bodováním získají certifikát PET zkoušky, který podle CEFR odpovídá angličtině na úrovni B1. Studenti, kteří na PET zkoušce dosáhnou 160 bodů nebo více, získají certifikát Cambridge Preliminary English Test úrovně B2.

Stejně jako u zkoušky KET, první část zkoušky PET představuje 50 % z celkového bodování. Druhá a třetí část zkoušky PET mají mají po 25 % celkového bodování. Každý student dostane své výsledky PET rozděleny do tří částí zkoušky, jakož i celkový výsledek a jemu odpovídající úroveň CEFR. Pokud student úspěšně absolvoval PET test, získá i certifikát o zkoušce PET s neomezenou platností.

Další test v souboru Cambridge Exam se jmenuje Cambridge First Certificate. Absolvování bezplatného Cambridge placement testu vám pomůže rozhodnout se, která z Cambridge zkoušek je ta pravá pro vaši současnou úroveň angličtiny.