Cambridge placement test

Cambridge placement test je online test sestávající z 25 otázek z angličtiny, který vám poskytne informace o tom, které z Cambridge testů jsou nejvhodnější pro úroveň vaší angličtiny. Předtím, než se rozhodnete, kterou certifikovanou zkoušku absolvujete, se doporučuje absolvovat Cambridge placement test, protože každá Cambridge zkouška je navržena pro jednu úroveň znalostí angličtiny. Všechny Cambridge zkoušky buď úspěšně absolvujete, nebo ne, takže výběr nesprávného testu může vést k neúspěšné známce nebo k méně hodnotnému certifikátu.

Cambridge placement test je zdarma a je k dispozici online zde: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

Existují čtyři verze placement testu – jedna pro dospělé, druhá pro dospívající, třetí pro Business English a čtvrtá pro děti. Cambridge placement test není časově limitován a správné odpovědi jsou uvedeny na konci testu. Úrovně a bodovací škála tohoto testu jsou v oficiálním jazyce Cambridge placement testu „velmi přibližné“.