Cambridge KET zkouška

Cambridge English zkouška Key, jinak známá jako zkouška KET, je test určený pro studenty základní úrovně angličtiny. Je to nejnižší úroveň Cambridge zkoušky pro dospělé mimo Velké Británie. Stejně jako všechny zkoušky z Cambridge English, i zkouška KET končí výsledkem uspěl/neuspěl. Těm, kteří ho úspěšně absolvují, je vydán certifikát s neomezenou platností. Zkouška Cambridge Key může mít buď písemnou, nebo elektronickou podobu. V obou případech trvá spolu 110 minut.

Struktura zkoušky

Zkouška KET testuje všechny čtyři dovednosti – poslech, čtení, psaní a mluvení – a je rozdělena do tří strukturovaných částí následovně:

Část 1 (70 minut) – první část zkoušky KET testuje schopnost porozumět čtenému textu spolu s jeho psaním. Je rozdělena do 9 částí s celkovým počtem 56 otázek. V první části testu jsou otázky, u kterých může být vícero správných odpovědí, v další části se vpisuje do políček, a v závěrečné části se nachází krátká výzva týkající se psaní. Všechny materiály ke čtení a výzvy ohledem psaní jsou na základní úrovni angličtiny.

Část 2 (22 minut nahrávek + 8 minut na zapsání odpovědí do archu) – Druhá část KET je zaměřena na porozumění poslouchaného textu. Nachází se zde několik krátkých pomalu a zřetelně mluvených nahrávek každodenní běžné hovorové angličtiny a otázek týkajících se těchto nahrávek. Každá nahrávka se přehrává dvakrát. Při některých otázkách může být vícero správných odpovědí a při ostatních se vpisuje odpověď do prázdného políčka. V této části je celkem 25 otázek.

Část 3 (8 až 10 minut) - Poslední část zkoušky KET testuje anglickou konverzaci. Studenti jsou ve dvojicích, komunikují se zkoušejícím a následně mezi sebou. Tato skupinová metoda je více realistická než konverzace "jedna na jedna". Přítomen je také další zkoušející, který vše sleduje a hodnotí, ale nezasahuje. Tento konverzační test může být proveden v jiný den, než první dvě části zkoušky KET, v závislosti na harmonogramu testovacího centra.

Bodování

Všechny zkoušky z Cambridge English se vyhodnocují s použitím stejné bodovací stupnice, ačkoliv v minulosti se při každé zkoušce používala jiná stupnice. Dnes jsou testy na nižší úrovni schopny poskytnout bodování v nižší části rozsahu stupnice a náročnější testy jsou schopny dosáhnout vyšší bodování na stejné stupnici. Bodování KET zkoušky je v rozmezí 100 až 150. Dosažení minimálně 120 bodů se považuje za „úspěšné absolvování“ a studenti s tímto skóre získají KET Exam certifikát, který podle CEFR odpovídá angličtině na úrovni A2. Studenti, kteří na zkoušce KET dosáhnou skóre 140 nebo více, obdrží certifikát Cambridge Key English Test úrovně B1.

První část zkoušky KET představuje 50 % z celkového bodování. Druhá a třetí část zkoušky KET mají po 25 % z celkového bodování. Každý student dostane svévýsledky z KET rozděleny do tří částí zkoušky, jakož i celkový výsledek a jemu odpovídající úroveň CEFR. Pokud student úspěšně absolvoval KET test, do 3 měsíců od data konání zkoušky získá i certifikát o zkoušce KET.

Další zkouškou Cambridge English je zkouška PET. Na to, abyste správně rozhodli, která Cambridge zkouška odhalí úroveň vaší angličtiny, jako rychlý a jednoduchý nástroj Cambridge nabízí absolvovat bezplatný online placement test.