Cambridge A2 Key (KET)

Zkouška Cambridge English A2 Key, dříve známá jako zkouška KET je určena pro studenty na základní úrovni angličtiny. Je to nejnižší úroveň Cambridgeské zkoušky nabízené dospělým mimo Spojené království. Stejně jako všechny zkoušky Cambridge English je i zkouška A2 Key testem prospěl/nevyhověl a těm, kteří složí, poskytuje certifikát, jehož platnost nevyprší. Zkouška Cambridge A2 Key může být buď papírový test, nebo počítačový test. V obou případech trvá celkem 110 minut.

Struktura zkoušky

Zkouška A2 Key testuje všechny čtyři dovednosti – poslech, čtení, psaní a mluvení – a je rozdělena do tří strukturovaných částí následovně:

Část 1 (60 minut) – první část zkoušky KET testuje schopnost porozumět čtenému textu spolu s jeho psaním. Je rozdělena do 9 částí s celkovým počtem 56 otázek. V první části testu jsou otázky, u kterých může být vícero správných odpovědí, v další části se vpisuje do políček, a v závěrečné části se nachází krátká výzva týkající se psaní. Všechny materiály ke čtení a výzvy ohledem psaní jsou na základní úrovni angličtiny.

Část 2 (24 minut nahrávek + 6 minut na zapsání odpovědí do archu) – Druhá část Cambridge A2 Key je zaměřena na porozumění poslouchaného textu. Nachází se zde několik krátkých pomalu a zřetelně mluvených nahrávek každodenní běžné hovorové angličtiny a otázek týkajících se těchto nahrávek. Každá nahrávka se přehrává dvakrát. Při některých otázkách může být vícero správných odpovědí a při ostatních se vpisuje odpověď do prázdného políčka. V této části je celkem 25 otázek.

Část 3 (8 až 10 minut) - Poslední část zkoušky KET testuje anglickou konverzaci. Studenti jsou ve dvojicích, komunikují se zkoušejícím a následně mezi sebou. Tato skupinová metoda je více realistická než konverzace "jedna na jedna". Přítomen je také další zkoušející, který vše sleduje a hodnotí, ale nezasahuje. Tento konverzační test může být proveden v jiný den, než první dvě části zkoušky A2 Key, v závislosti na harmonogramu testovacího centra.

Bodování

Všechny zkoušky z Cambridge English se vyhodnocují s použitím stejné bodovací stupnice, ačkoliv v minulosti se při každé zkoušce používala jiná stupnice. Dnes jsou testy na nižší úrovni schopny poskytnout bodování v nižší části rozsahu stupnice a náročnější testy jsou schopny dosáhnout vyšší bodování na stejné stupnici. Platné skóre u zkoušky A2 Key se pohybuje od 100 do 150. Skóre 120 nebo vyšší je považováno za „úspěšné“ a studenti s tímto skóre obdrží certifikát o zkoušce KET, který odpovídá úrovni A2 v angličtině podle CEFR. Studenti, kteří u zkoušky A2 získají skóre 140 nebo více, získají certifikát Cambridge English pro úroveň B1. Studenti, kteří získají skóre mezi 100 a 119, obdrží certifikát z angličtiny A1.

První část zkoušky A2 Key má hodnotu 50 % z celkového skóre. Každá druhá a třetí část zkoušky má hodnotu 25 % z celkového skóre. Každý student obdrží své výsledky rozdělené podle tří částí zkoušky a také celkový výsledek a odpovídající úroveň CEFR. Načasování doručení výsledků a certifikace se liší podle testovacího střediska.

Další zkouškou Cambridge English je zkouška B1 Preliminary. Na to, abyste správně rozhodli, která Cambridge zkouška odhalí úroveň vaší angličtiny, jako rychlý a jednoduchý nástroj Cambridge nabízí absolvovat bezplatný online placement test.