IELTS General Training

Test IELTS General Training je jednou ze dvou verzí IELTS, přičemž je tou méně oblíbenou. Je určen především pro lidi, kteří žádají o vízum do Velké Británie nebo jiných zemí s vízovou povinností v anglickém jazyce, i když na tento účel je možné použít i populárnější IELTS Academic. Test IELTS General Training nelze použít k prokázání znalosti angličtiny na většině univerzit a vysokých škol. Místo něj studenti absolvují IELTS Academic, nebo jiný více akademicky zaměřený test z anglického jazyka.

Struktura zkoušky

General Training IELTS trvá celkem 2 hodiny a 45 minut se čtyřmi testovanými schopnostmi: čtenípsaníposlech a mluvení. Písemné části testu General Training IELTS a IELTS Academic se liší, při testu General Training se klade větší důraz na každodenní věci a pracovní prostředí. Mluvené části těchto dvou testů jsou identické a nezahrnují akademické předměty.

Bodování

IELTS General Training se hodnotí na stupnici od 0 do 9 a neexistuje žádné úspěšné nebo neúspěšné skóre. Výsledky IELTS General Training jsou platné 2 roky.