IELTS Výsledek

Výsledky IELTS se uvádějí na stupnici od 0 do 9, přičemž se mohou zaznamenat také poloviční body, takže můžete získat 4 nebo i 7,5 bodů, ale ne 7,25. Váš IELTS výsledek je průměrem ze čtyř IELTS dílčích výsledků, které jsou také vyhodnoceny pomocí 9-bodové stupnice. To znamená, že každá ze čtyř dovedností – čtení, [psaní]/anglicke-testy/ielts/psani/), mluvení a poslech – je stejně hodnocena. Pokud je průměr vašich bodů ve čtyřech částech zakončen číslem, 25, váš celkový výsledek se zaokrouhlí dolů. Pokud je průměr vašich bodů ve čtyřech částech zakončen číslem, 75, váš celkový výsledek se zaokrouhlí nahoru.

Zpráva o výsledku

Vaše zpráva o IELTS výsledku bude obsahovat skóre ze všech čtyř částí, jakož i vaše celkové hodnocení. IELTS výsledky mají platnost 2 roky od data testu. Váš výsledek IELTS vám bude zaslán do 13 dnů po absolvování IELTS. To znamená, že pokud ústní zkoušky absolvujete později než zbytek svého IELTS testu, můžete očekávat, že se výsledek dozvíte 13 dní po absolvování ústní části.

Referenční hodnota zkoušky

Výsledky IELTS jsou přiřazeny ke Společnému evropskému referenčnímu rámci (CEFR). Průměrné skóre IELTS je kolem 6, což odpovídá úrovni B2 v CEFR, jinak známé jako Competent User (středně pokročilý). Požadovaný IELTS výsledek pro přijetí na univerzitu se může lišit mezi univerzitami a studijními programy. Výsledek IELTS 6,5 je dostatečný k přijetí na množství univerzit ve Velké Británii a výsledek 7,0 je dostatečný pro mnoho univerzit ve Spojených státech, i když na mnoha univerzitách je také stanoven minimální požadavek pro každou ze čtyř testovaných dovedností.

Na přistěhování se do Spojeného království se u více typů víz vyžaduje IELTS hodnocení 4,0 nebo více z každé ze čtyř dovedností. Některé typy víz ve Velké Británii a téměř všechna víza pro Austrálii, Kanadu a Nový Zéland mají vyšší požadavky na IELTS výsledky. Nejlepší je informovat se přímo u imigračních úřadů a získat nejnovější informace o vízových požadavcích, které se pravidelně mění.