IELTS Čtení

Sekce IELTS čtení je druhou částí IELTS testu a trvá celkem 60 minut. Jednotlivé úkoly nejsou časově omezené, takže studenti si mohou podle potřeby rozdělit svůj čas podle různých úloh a mohou tak dokončit úlohy v libovolném pořadí.

Typy otázek

Test čtení IELTS se skládá z textů a otázek k těmto textům. Otázky mohou být s výběrem z možných vícero správných možností, s krátkou odpovědí, s vyplňováním prázdného políčka nebo s označováním. Své odpovědi musíte psát ručně. Abyste zaznamenali úspěch v sekci IELTS čtení, důležitý je váš rukopis i pravopis. Je možné používat americký i britský pravopis, ale pokud jednou v testu napíšete určité slovo, stejným způsobem ho musíte psát i v celém testu.

Struktura testu

Dvě verze IELTS mají odlišné testy zaměřené na čtení. Test čtení IELTS Academic se skládá ze tří textů na čtení a otázek k těmto textům. Tyto tři texty jsou akademické, například může jít o výňatky z vysokoškolské učebnice, magazínu, vědeckého časopisu nebo jiných podobných zdrojů. Žádné předchozí znalosti akademické problematiky nejsou potřebné k zodpovězení otázek v těchto textech.

Test čtení IELTS General Training má tři části. První část obsahuje několik krátkých textů nebo sdělení, se kterými byste se mohli setkat v anglicky mluvící zemi. Druhá část obsahuje dva texty související s prací. Může to být popis práce, pracovní e-maily nebo školicí materiály. Třetí část IELTS testu čtení verze IELTS General Training je tvořena jedním delším a podrobnějším textem, například článkem z novin nebo časopisu.

Bodování

Bodování v sekci IELTS čtení je na stupnici od 0 do 9. Váš výsledek IELTS čtení je na stejné úrovni, jako skóre ostatních částí IELTS v souvislosti s výpočtem vašeho celkového výsledku IELTS.