EF SET Quick English Check

EF SET Quick English Check je zkrácená verze EF SET English Certificate určena pro lidi, kteří potřebují získat obecnou představu o úrovni své angličtiny aniž by investovali čas do delšího testu. Učitelé často používají Quick English Check jako placement test k určení, do které studijní skupiny patří jejich studenti.

Struktura testu

EF SET Quick English Check je časově limitovaný test, který trvá 15 minut. Testuje čtení a poslech s porozuměním. Hodnocení Quick English Check odráží nízké, střední nebo vysoké znalosti angličtiny, které odpovídají úrovním CEFR A, B a C. Na rozdíl od jiných verzí EF SET, EF SET Quick English Check není adaptivním testem, a proto při každém absolvování testu budou otázky stejné.

Dostupnost

Stejně jako všechny testy EF SET, i test EF SET Quick English Check je k dispozici online zdarma. Výsledky Quick English Check je možné publikovat přímo na LinkedIn jako certifikát z anglického jazyka, ačkoli EF SET English Certificate se používá častěji pro účely certifikace, neboť poskytuje přesnější hodnocení.