EF SET Čtení

Sekce čtení trvá 25 minut při standardním testu EF SET English Certificate. Jednotlivé úlohy v části čtení nejsou časově omezené, takže účastníci testu mají tolik času, kolik potřebují, aby si přečetli každý text a odpověděli na otázky, ale celkový čas na čtení je omezen na 25 minut.

Struktura zkoušky

Sekce čtení EF SET se skládá ze série psaných textů s jednou nebo více otázkami s porozuměním každého textu. Otázky se zobrazují současně s textem. Průměrný počet dotazů ke každému textu je 6, ale celkově může být od 1 do 12 otázek. Texty sekcí čtení EF SET mají 1 až 5 odstavců. Každý účastník testu odpoví v sekci čtení EF SET celkově na přibližně 50 otázek, počet samotných výzev týkajících se čtení se však bude lišit.

Díky tomu, že je sekce čtení EF SET adaptivní, délka textů a náročnost kladených otázek bude záviset na tom, jak dobře reaguje účastník během daného testu. První úloha pro čtení EF SET je středně těžká, pak následující úloha bude těžší nebo lehčí v závislosti na úspěšnosti účastníka testu, zda správně odpoví na první výzvu.

Strategie

Účastník testu má tolik času, kolik potřebuje, aby si přečetl text a odpověděl na otázky, než přejde na další text. Přestože jednotlivé úkoly nejsou limitovány, ale zbylá část zaměřená na čtení je omezená, je důležité, aby účastníci testu postupovali dál a neztráceli čas pouze jedním textem. V opačném případě nebudou mít dostatek času na dokončení všech úkolů. Účastníci testu se nemohou během používání EF SET posouvat dozadu, proto je důležité nejprve dokončit všechny výzvy týkající se čtení, a pak přejít na další.

Bodování

Sekce čtení EF SET je v celkovém hodnocení EF SET stejně důležitá jako sekce poslechu. Po absolvování testu dostanete hodnocení čtení EF SET na stupnici od 0 do 100.