EF SET Bodování

EF SET English Certificate je hodnoceny na stupnici od 0 do 100, což zahrnuje znalosti ohledně poslechu a čteníEF SET Quick English Check je hodnocen na 3-stupňové stupnici: nízká, střední a vysoká. Studenti, kteří absolvují EF SET nebo EF SET PLUS, získají body za čtení na stupnici od 0 do 100, body za poslech na stupnici od 0 do 100 a celkové bodování také od 0 do 100. Sekce čtení a poslechu EF SET jsou při výpočtu hodnocení na stejné úrovni. Celkové hodnocení EF SET je průměrem bodování obou sekcí.

Referenční hodnota zkoušky

Výsledky EF SET odpovídají úrovním CEFR a hodnocení EF SET je ekvivalentní s CEFR. Obě jsou stejně uvedeny ve výsledcích testů. EF SET je standardizovaný anglický test, který měří všechny úrovně odbornosti se srovnatelnou přesností, zatímco většina anglických testů sice měří střední úrovně přesně, ale nedokáží zhodnotit začátečníky ani pokročilé studenty.

Ukázalo se, že bodování EF SET English Certificate Plus koresponduje s bodovacími škálami TOEFL a IELTS. To znamená, že hodnocení EF SET English Certificate měří schopnost poslechu a čtení v angličtině stejně jako tyto další dva testy.

Platnost

Výsledek EF SET má neomezenou platnost a dá se zveřejnit jako anglický certifikát přímo na LinkedIn. Tyto výsledky je možné použít i v profesním prostředí, v životopisech nebo na pracovním pohovoru. EF Education Labs také používá anonymní výsledky EF SET na vytvoření každoročního indexu EF English Proficiency Index.