IELTS Mluvící

Část testu IELTS zaměřená na mluvení probíhá formou rozhovoru tváří v tvář se zkoušejícím. Rozhovor je nahráván a v případě potřeby znovu přehodnocen. Část mluvení testu IELTS je stejná pro obě verze IELTS. Může se uskutečnit ve stejný den jako ostatní části IELTS, nebo týden před nebo po ukončení testu, v závislosti od testovacího centra. IELTS ústní test trvá asi 15 minut.

Struktura zkoušky

Část testu IELTS zaměřená na mluvení se skládá ze tří částí:

1. část (maximálně 5 minut): Osoba vedoucí rozhovor požádá studenta, aby se představil. Může klást otázky o známých tématech, jako je život, rodina, vzdělávání, plány, záliby atd.

2. část (maximálně 4 minuty): Student dostane úkol vytištěný na papíře. K přečtení a přípravě úlohy má 1 minutu, poté na rozhovor dvě minuty. Osoba vedoucí rozhovor pak může klást otázky.

3. část (maximálně 5 minut): Osoba vedoucí rozhovor a student diskutují o konkrétní věci, obvykle o stejné jako ve 2. části.

Bodování

Část testu IELTS zaměřená na mluvení stejně jako ostatní IELTS, má hodnocení na škále 0 až 9. Ústní část má při výpočtu vašeho celkového výsledku IELTS stejnou váhu jako ostatní části IELTS.