IELTS Poslech

Sekce poslechu IELTS je první částí IELTS. Sekce poslechu je stejná pro verzi Academic i General Training. Sekce poslechu IELTS trvá 40 minut a zahrnuje anglicky mluvící osoby s různými anglickými přízvuky (britský, americký, australský atd.). Prvních 30 minut je tvořených nahrávkami, po kterých vyslechnutí máte čas na zodpovězení otázek ohledně nahrávek. Posledních 10 minut umožňuje studentům zaznamenat si odpovědi z testovacích brožur do svých odpovědních archů.

Typy otázek

Odpovědi na otázky týkající se IELTS poslechu nejsou pouze z kategorie možných vícero správných odpovědí. Můžete mít na výběr z možných vícero správných odpovědí, ale může jít i o dokončení věty nebo o jiné typy rukou psaných odpovědí. Otázky v části IELTS zaměřené na poslech jsou vytištěny v testovací brožuře ve stejném pořadí, v jakém jsou jejich odpovědi uvedeny v nahrávkách. Studenti jsou vyzváni, aby si přečetli otázky před začátkem nahrávky, aby si následně mohli poslechnout odpovědi. Každá nahrávka se přehrává pouze jednou.

Struktura Testu

V části IELTS zaměřené na poslech se nacházejí 4 části. První dvě části se zabývají každodenními situacemi, zatímco druhé dvě se věnují akademickým situacím:

1. část - Dialog

2. část - Monolog

3. část - Dialog

4. část - Monolog

Bodování

Část IELTS zaměřená na poslech má celkově 40 otázek, přičemž každá otázka má hodnotu 1 bodu. Celkové bodování je mezi 0 a 40, přičemž se toto hodnocení následně převede na stupnici od 0 do 9. Sekce IELTS poslechu má při výpočtu konečného IELTS výsledku stejnou váhu jako ostatní tři části testu.