IELTS Psaní

Sekce psaní IELTS je třetí částí v rámci IELTS. Tato část trvá 1 hodinu. Jednotlivé úlohy při testu z písemné formy nejsou časované, takže studenti si mohou svůj čas rozdělit podle vlastního uvážení. Test psaní IELTS může být poslední částí IELTS, kterou absolvujete v den testu, protože čtvrtou část, mluvení, možná absolvujete ve stejný nebo i v jiný den.

Struktura zkoušky

V obou případech testů IELTS je potřeba splnit dvě úlohy, přičemž požadavky na délku jsou stejné, samotné úlohy se však budou lišit.
První úlohou v písemném testu IELTS Academic je graf nebo tabulka, kterou musí student popsat vlastními slovy. Studentům se doporučuje, aby se této úloze věnovali 20 minut, mohou však při ní strávit tolik času, kolik se rozhodnou. Text musí obsahovat nejméně 150 slov. Druhou úlohou při psaní této verze IELTS je diskuse o problému nebo vyjádření názoru na nějakou věc napsáním textu v rozsahu nejméně 250 slov.

Na testu psaní IELTS General Training je první úlohou napsat dopis. Předmět a příjemce dopisu nebude akademický, například budete psát dopis pronajímateli nebo šéfovi. Stejně jako v akademickém testu, i při první úloze musíte napsat alespoň 150 slov a doporučuje se vám věnovat jí 20 minut. Druhou písemnou úlohou je esej. Strukturovaným způsobem budete muset vyjádřit názor na známé téma, které bude sestávat z nejméně 250 slov.

Bodování

Část psaní IELTS se píše ručně. Váš rukopis není součástí bodování, ale pokud čtenář nedokáže přečíst, co jste napsali, bude to hrát proti vám. Do bodování se započítává i pravopis. Během psaní jste povinen používat americký nebo britský pravopis a nesprávně napsaná slova budou označena.

Sekce psaní IELTS je hodnocena vyškolenými hodnotiteli na stupnici od 0 do 9. Část psaní je při výpočtu celkového výsledku IELTS brána v potaz stejně, jako ostatní části.