TOEIC Poslech

Test poslechu s porozuměním TOEIC je první polovinou testu TOEIC Listening & Reading. Sekce poslechu TOEIC je dlouhá 45 minut a skládá se ze 100 otázek s možností vícero správných odpovědí. Sekce poslechu má nejnižší skóre 5 bodů a nejvyšší 495 bodů. Skóre testu poslechu TOEIC je možné přiřadit úrovním CEFR od A1 po C1, ne však úrovni C2. Sekci poslechu TOEIC nelze absolvovat bez toho, abyste během téhož testování neabsolvovali i sekci čtení TOEIC. Test TOEIC Speaking & Writing je samostatný, proto ho lze absolvovat během téhož testování nebo během jiného testování.

Struktura testu

Test poslechu TOEIC se skládá ze 4 částí. Většina studentů považuje první část za snadnější než poslední:

1. část testu poslechu TOEIC žádá studenty, aby přiřadili 6 nahraných popisů obrázků k 6 obrázkům, které popisují. Tato sekce trvá asi 10 minut. Obrázky jsou vytištěné v testovací brožuře, ale jejich popisy nejsou. Jsou pouze nahrané.

2. část testu poslechu TOEIC žádá studenty, aby si vyslechli velmi krátké otázky nebo výroky a pro každou z nich vybrali vhodnou odpověď. V této části je 25 nahrávek a 25 otázek. Otázky a možné odpovědi nejsou vytištěné v testovací brožuře. Jsou pouze nahrané.

3. část testu poslechu TOEIC vyzývá studenty, aby si vyslechli 13 dialogů a odpověděli na 3 otázky týkající se každého z nich, což představuje celkem 39 otázek. Dialogy i otázky, které se jich týkají, jsou nahrané. Otázky jsou také vytištěné ve vaší testovací brožuře spolu se 4 možnými odpověďmi. Před položením další otázky ohledně dialogu budete mít na výběr odpovědi přibližně 8 sekund.

4. část testu poslechu TOEIC vyzývá studenty, aby si vyslechli 10 krátkých monologů (jeden řečník) a odpověděli na 3 otázky o každém z nich. To je opět spolu 30 otázek. Stejně jako v části 3 jsou otázky nahrané a vytištěné v testovací brožuře. Monology jsou pouze nahrané. 4 možné odpovědi na každou otázku jsou uvedeny pouze v testovací brožuře.

Strategie

Ve všech částech testu poslechu TOEIC se nahrávky přehrávají pouze jednou. Po spuštění se nahrávka přímo přehraje, a to bez přestávek a opakování. Kvůli tomuto předepsanému tempu je důležité pozorně poslouchat každou nahrávku, zvolit tu nejlepší možnou odpověď a pokračovat dál. Nezasekněte se při přemýšlení o předchozí otázce, čím byste zmeškali další nahrávku.

Během testu poslechu si nebudete moci dělat žádné poznámky. Prázdné odpovědi v testu poslechu TOEIC se počítají jako nesprávné, takže je vždy lepší hádat, i když si nejste jisti správnou odpovědí. Nahrávky v testu poslechu TOEIC mohou mít americký, britský, kanadský nebo australský přízvuk.