TOEFL Čtení

Sekce TOEFL týkající se čtení je první částí TOEFL iBT testu.

Struktura zkoušky

Skládá se ze 3 nebo 4 textů, z nichž každý má přibližně 700 slov, a z 12 až 15 otázek týkajících se každého textu. To je spolu 36 až 56 otázek v části čtení TOEFL testu. V závislosti na počtu textů a otázek mají studenti 60 až 80 minut na absolvování této TOEFL sekce.

V sekci testu TOEFL týkající se čtení mohou být zahrnuty dodatečné otázky, které nejsou započítány do vašeho TOEFL skóre. Tyto otázky jsou vloženy organizací ETS, tvůrci testu, za účelem kalibrace TOEFL. Pokud zjistíte, že je vaše sekce čtení delší, než jste čekali, toto může být příčinou. Avšak vzhledem k tomu, že nemůžete vědět, které z otázek ohledně čtení nebudou započítány, je velmi důležité, abyste na každou z nich odpověděli co nejlépe, jak se dá.

Typy otázek

V sekci čtení TOEFL se používají texty napsané na univerzitní úrovni v akademické angličtině. Mohou to být například výňatky z vysokoškolských učebnic a obvykle se rozdělují na tři druhy: historický nebo biografický narativ, argumentační výklad nebo výklad předmětu. Na zodpovězení otázek týkajících se porozumění nejsou potřeba žádné předchozí znalosti předmětu diskutovaného v textech, avšak dobrá úroveň porozumění akademické angličtiny je nezbytná.

Strategie

Čas, který je stanoven pro část četby testu TOEFL, je uveden v jeho části s pokyny, můžete s ním však zacházet, jak uznáte za vhodné. Protože je tato část časovaná, je důležité postupovat takovým tempem, abyste měli dostatek času přečíst všechny texty a odpovědět na všechny otázky týkající se porozumění. Prázdné odpovědi v testu TOEFL se počítají jako nesprávné.

Bodování

Studenti se mohou v části čtení TOEFL posouvat dopředu a dozadu, takže mohou přeskočit otázku a vrátit se k ní později, pokud jim to čas dovolí. Celkové skóre sekce čtení TOEFL je mezi 0 a 30, přičemž za vysoké skóre se považuje 22 a výše.

Další částí TOEFL testu je sekce poslechu.