TOEFL Čtení

Část čtení TOEFL je první částí testu TOEFL iBT a druhou částí testu TOEFL Essentials.

Struktura zkoušky

Sekce čtení TOEFL iBT se skládá ze tří nebo čtyř textů, každý přibližně o 700 slovech s 10 otázkami ke každému textu. To je spolu 30 až 40 otázek v části čtení TOEFL testu. V závislosti na počtu textů a otázek mají studenti 54 až 72 minut na absolvování této TOEFL sekce.

Sekce čtení TOEFL Essentials se skládá ze 4 typů otázek týkajících se slovní zásoby, akademických a neakademických textů. Celkem je v sekci čtení 30 až 45 otázek a na jejich vyplnění máte 22 až 33 minut v závislosti na počtu otázek. TOEFL Essentials je adaptivní test, takže otázky v sekci čtení budou těžší nebo jednodušší v závislosti na Vašich předchozích odpovědích.

V sekci testu TOEFL týkající se čtení mohou být zahrnuty dodatečné otázky, které nejsou započítány do vašeho TOEFL skóre. Tyto otázky jsou vloženy organizací ETS, tvůrci testu, za účelem kalibrace TOEFL. Pokud zjistíte, že je vaše sekce čtení delší, než jste čekali, toto může být příčinou. Avšak vzhledem k tomu, že nemůžete vědět, které z otázek ohledně čtení nebudou započítány, je velmi důležité, abyste na každou z nich odpověděli co nejlépe, jak se dá.

Typy otázek

V sekci čtení TOEFL iBT se používají texty napsané na univerzitní úrovni v akademické angličtině. Mohou to být například výňatky z vysokoškolských učebnic a obvykle se rozdělují na tři druhy: historický nebo biografický narativ, argumentační výklad nebo výklad předmětu. Na zodpovězení otázek týkajících se porozumění nejsou potřeba žádné předchozí znalosti předmětu diskutovaného v textech, avšak dobrá úroveň porozumění akademické angličtiny je nezbytná.

Čtecí část TOEFL Essentials také zahrnuje texty psané v akademické angličtině a tabulky s obsahem akademické angličtiny. Texty jsou krátké, kolem 200 slov a ke každému textu je 6 otázek. U každé tabulky jsou 4 otázky s odpovědí pravda/lež. V části čtení testu TOEFL Essentials jsou také texty psané v každodenní angličtině a otázky týkající se slovní zásoby.

Strategie

Čas, který je stanoven pro část četby testu TOEFL, je uveden v jeho části s pokyny, můžete s ním však zacházet, jak uznáte za vhodné. Protože je tato část časovaná, je důležité postupovat takovým tempem, abyste měli dostatek času přečíst všechny texty a odpovědět na všechny otázky týkající se porozumění. Prázdné odpovědi v testu TOEFL se počítají jako nesprávné.

Bodování

Studenti se mohou v části čtení TOEFL posouvat dopředu a dozadu, takže mohou přeskočit otázku a vrátit se k ní později, pokud jim to čas dovolí. Celkové skóre sekce čtení TOEFL je mezi 0 a 30, přičemž za vysoké skóre se považuje 24 a výše. Na TOEFL Essentials je skóre 9 a více vysoké.

Další částí TOEFL testu je sekce poslechu.