TOEIC Čtení

Test čtení s porozuměním TOEIC je druhou polovinou testu TOEIC Listening & Reading. Sekce čtení v testu TOEIC je dlouhá 75 minut (delší než test týkající se poslechu) a skládá se ze 100 otázek s možností vícero správných odpovědí (stejný počet jako při testu poslechu). Sekce čtení má nejnižší skóre 5 bodů a nejvyšší 495 bodů. Skóre za část čtení TOEIC je možné přiřadit úrovním CEFR od A1 po C1, ne však úrovni C2. Vzhledem k tomu, že se jedná o druhou polovinu testu, je důležité udržovat své soustředění.

Test čtení TOEIC nelze provést bez absolvování testu poslechu TOEIC v rámci téhož testování. Test TOEIC Speaking & Writing je samostatný, proto je ho možné absolvovat během téhož testování nebo v rámci jiného testování.

Struktura testu

Stejně jako poslech, i část zkoušky TOEIC zaměřená na čtení se skládá ze 3 částí. Většina studentů považuje druhou část za nejsnažší, ale můžete začít kteroukoli částí a rozdělit si čas na test jakkoliv chcete:

1. část testu čtení TOEIC vyzve studenty, aby vyplnili prázdná místa v 30 neúplných větách. Věty jsou vytištěny v testovací brožuře spolu se 4 možnými způsoby dokončení každé věty. Mnoho specialistů přípravy na TOEIC doporučuje rychle projít 1. částí testu čtení TOEIC, abyste odpověděli na otázky, které se vám zdají být jednoduché, a pak se vrátili k těm, které jste vynechali, abyste se nad jejich odpověďmi podrobněji zamysleli.

2. část testu čtení TOEIC se skládá ze 4 textů, přičemž v každém z nich chybí 4 slova. Pro každé chybějící slovo budete mít 4 možnosti výběru slov, která vyplní toto prázdné místo. To je spolu 16 otázek v části 2. Mnoho studentů považuje tuto část za nejjednodušší ze čtyř částí testu čtení TOEIC.

3. část má ještě dvě podčásti. V první podčásti studenti odpovídají na 29 otázek zaměřené na porozumění textu. Přečtete si 10 textů a u každého z nich jsou 2-4 otázky, na které odpovíte. Každá otázka má opět 4 možné odpovědi, z nichž si musíte zvolit 1. Mnoho studentů považuje tuto část za těžkou, protože texty mohou být poměrně dlouhé. Schopnost rychlého čtení a porozumění je nezbytná pro úspěšné zvládnutí této části testu čtení TOEIC. Nezapomeňte, že předtím, než si přečtete text, si můžete nejprve přečíst otázky a odpovědi, abyste se na ně při čtení mohli zaměřit.

V druhé podčásti jsou studentům dány k přečtení 2 texty, po nichž následuje 5 otázek, které se týkají obou textů. Tato sekce čtecí části TOEIC testu se skládá z 10 textů (5 dvojic) s 5 otázkami ke každé dvojici, spolu tedy obsahuje 25 otázek.

Strategie

Ve všech částech testu čtení TOEIC je nezbytné neztrácet čas. Prázdné odpovědi v testu čtení TOEIC se počítají jako nesprávné, takže je vždy lepší hádat, i když si nejste jisti, zda je daná odpověď správná. Možná budete mít štěstí a zvolíte správnou odpověď. Stejně jako v případě každého testu s výběrem možných vícero správných odpovědí, pokud dokážete vyloučit 1 nebo 2 odpovědi, o kterých jste si jisti, že jsou nesprávné, zvyšujete šance na zvolení správných zbývajících odpovědí.