TOEIC Čtení

Test čtení s porozuměním TOEIC je druhou polovinou testu TOEIC Listening & Reading. Sekce čtení v testu TOEIC je dlouhá 75 minut (delší než test týkající se poslechu) a skládá se ze 100 otázek s možností vícero správných odpovědí (stejný počet jako při testu poslechu). Sekce čtení má nejnižší skóre 5 bodů a nejvyšší 495 bodů. Skóre za část čtení TOEIC je možné přiřadit úrovním CEFR od A1 po C1, ne však úrovni C2. Vzhledem k tomu, že se jedná o druhou polovinu testu, je důležité udržovat své soustředění.

Test čtení TOEIC nelze provést bez absolvování testu poslechu TOEIC v rámci téhož testování. Test TOEIC Speaking & Writing je samostatný, proto je ho možné absolvovat během téhož testování nebo v rámci jiného testování.

Struktura testu

Stejně jako test poslechu, i test čtení TOEIC se skládá ze 4 částí. Většina studentů považuje druhou část za nejjednodušší, ale jeho 4 části můžete absolvovat v libovolném pořadí podle vašeho výběru a svůj čas si můžete rozdělit tak, jak vám to vyhovuje:

1. část testu čtení TOEIC vyzve studenty, aby vyplnili prázdná místa v 40 neúplných větách. Věty jsou vytištěny v testovací brožuře spolu se 4 možnými způsoby dokončení každé věty. Mnoho specialistů přípravy na TOEIC doporučuje rychle projít 1. částí testu čtení TOEIC, abyste odpověděli na otázky, které se vám zdají být jednoduché, a pak se vrátili k těm, které jste vynechali, abyste se nad jejich odpověďmi podrobněji zamysleli.

2. část testu čtení TOEIC se skládá ze 4 textů, přičemž v každém z nich chybí 3 slova. Pro každé chybějící slovo budete mít 4 možnosti výběru slov, která vyplní toto prázdné místo. To je spolu 12 otázek v části 2. Mnoho studentů považuje tuto část za nejjednodušší ze čtyř částí testu čtení TOEIC.

3. část testu čtení TOEIC žádá studenty, aby odpověděli na 28 otázek týkajících se čtení s porozuměním. Přečtete si 7 až 10 textů a u každého odpovíte na 2 až 5 otázek. Každá otázka má opět 4 možné odpovědi, z nichž si musíte zvolit 1. Mnoho studentů považuje tuto část za těžkou, protože texty mohou být poměrně dlouhé. Schopnost rychlého čtení a porozumění je nezbytná pro úspěšné zvládnutí této části testu čtení TOEIC. Nezapomeňte, že předtím, než si přečtete text, si můžete nejprve přečíst otázky a odpovědi, abyste se na ně při čtení mohli zaměřit.

4. část testu čtení TOEIC je podobná části 3 s tím rozdílem, že v části 4 dostanete k přečtení dva texty, po nichž následuje 5 otázek, které se týkají obou textů. 4. část sekce čtení TOEIC je tedy tvořena 8 texty (4 páry) s 5 otázkami ke každému páru, tedy spolu obsahuje 20 otázek.

Strategie

Ve všech částech testu čtení TOEIC je nezbytné neztrácet čas. Prázdné odpovědi v testu čtení TOEIC se počítají jako nesprávné, takže je vždy lepší hádat, i když si nejste jisti, zda je daná odpověď správná. Možná budete mít štěstí a zvolíte správnou odpověď. Stejně jako v případě každého testu s výběrem možných vícero správných odpovědí, pokud dokážete vyloučit 1 nebo 2 odpovědi, o kterých jste si jisti, že jsou nesprávné, zvyšujete šance na zvolení správných zbývajících odpovědí.