TOEFL Psaní

Část psaní TOEFL je poslední částí testu TOEFL iBT a třetí částí testu TOEFL Essentials. V TOEFL iBT trvá 50 minut a je vytvořena ze dvou výzev týkajících se psaní. Dostanete předem stanovený čas pro každou z písemných úloh: 20 minut na první úlohu a 30 minut na druhou úlohu. V testu TOEFL Essentials se část psaní skládá z 15 až 19 vět, které musíte sestavit z poskytnutých slov, a poté ze 2 písemných úkolů. Dokončení části psaní TOEFL Essentials trvá 24 až 30 minut.

Vaše písemné odpovědi musí být napsány na QWERTY klávesnici, takže je důležité, abyste psali rychle a přesně.

Typy otázek

První písemný úkol na TOEFL iBT je takzvaný „propojený“, což znamená, že budete muset číst nebo poslouchat text nebo více než jeden text nebo přednášku a napsat odpověď na esej ve vztahu k tomu, co jste četli nebo slyšeli. Při čtení nebo poslechu daných textů si můžete dělat poznámky. Vhodná délka písemné odpovědi na první úlohu je obecně 150 až 225 slov.

Druhá písemná úloha TOEFL iBT je esej s názorem. Dostanete krátký výrok a vy se vyjádříte, zda s ním souhlasíte nebo ne, a váš názor podpoříte příklady. Ve vaší eseji se bude hodnotit rozvinutí, uspořádání, koherence a podrobnost spolu s použitím angličtiny a její přesnosti. Aby byla odpověď hodcena dobře, měla by obsahovat minimálně 300 slov.

Část psaní TOEFL Essentials obsahuje sbírku úkolů, které slouží k vytváření vět. Dostanete několik slov, která můžete přetáhnout, abyste vytvořili gramaticky správnou větu. Poté budete mít k dokončení 2 písemné úkoly. Ty mohou být tří různých typů: popsání fotografie, napsání e-mailu nebo zveřejnění na univerzitním fóru.

Bodování

Sekce TOEFL zaměřená na psaní je centrálně hodnocena zkoušejícími z ETS, ne v jednotlivých místech absolvování testu. Gramatika, pravopis, rozsah slovní zásoby atd., jsou hodnoceny počítačem. Každá ze dvou písemných úloh na iBT je hodnocena skórem mezi 0 a 5, poté je kombinované skóre upraveno na celkovou stupnici od 0 do 30. TOEFL skóre 24 a vyšší v písemné části TOEFL testu je považováno za dobrý výsledek. V testu Essentials bude Vaše skóre za psaní mezi 0 a 12, dobré skóre je 9 nebo vyšší.