TOEFL Mluvící

Mluvící sekce TOEFL je třetí částí TOEFL iBT a čtvrtou částí TOEFL Essentials. Během testu mluvení uvidíte nebo uslyšíte výzvy a vaše následné odpovědi budou zaznamenány do počítače. Test mluvení TOEFL bude hodnocen zkoušejícím nacházejícím se někde jinde, ne někým, kdo je ve vašem testovacím centru. Mluvící část na iBT trvá 17 minut a na Essentials 13 minut. Je to nejkratší úsek TOEFL. TOEFL PBT neobsahoval mluvící část.

Struktura zkoušky

Test TOEFL iBT Speaking se skládá ze 4 úloh, z nichž 1 je tzv. „nezávislá“ a 3 z nich jsou tzv. „integrované“. Úkoly v části mluvení testu TOEFL musíte absolvovat v pořadí a k předešlým otázkám se vracet nemůžete. Nezávislá část testu je první částí mluvení.

Úkol 1: Výběr – Budou vám odprezentovány dvě možnosti, vy si jednu z nich vyberete a svou volbu zdůvodníte. Na přípravu máte k dispozici 15 sekund a 45 sekund na nahrání vaší odpovědi.

Integrované úlohy části testu TOEFL věnované mluvení vyžadují, abyste si něco přečetli a/nebo něco vyslechli, a pak odpověděli na výzvu týkající se toho, co jste četli a slyšeli.

Úkol 2: První propojený úkol vyžaduje, abyste si přečetli krátký text (maximálně 100 slov) a poslechli si krátkou nahrávku týkající se stejného tématu (maximálně 80 sekund), poté nahráli svou odpověď. V tomto úkolu máte 30 sekund na přípravu poté, co jste si nahrávku poslechli, a poté 60 sekund na zaznamenání Vaší odpovědi.

Úkol 3: Druhý propojený úkol vyžaduje, abyste si přečetli krátký úryvek z akademického textu a poslechli si krátkou přednášku na stejné téma. Poté musíte odpovědět na související otázky s tím, co jste četli a slyšeli. Máte 30 sekund na přípravu a 60 sekund na zaznamenání Vaší odpovědi.

Úkol 4: Poslední úkol mluveného testu TOEFL iBT vyžaduje, abyste si poslechli krátkou akademickou přednášku a poté zaznamenali shrnutí toho, co jste slyšeli. V tomto úkolu TOEFL budete mít 20 sekund na přípravu a 60 sekund na zaznamenání Vaší odpovědi.

Test TOEFL Essentials Speaking se skládá ze 3 typů úloh s celkem 19 nahrávkami. U prvních 6 nahrávek budete číst jednu stranu dialogu. Uslyšíte nahrávku a poté na obrazovce uvidíte očekávanou odpověď. Tuto odpověď si musíte přečíst nahlas. Druhým typem úlohy je poslouchat a opakovat. Uslyšíte nahlas 8 vět a musíte je zopakovat. Závěrečným ústním úkolem je simulovaný rozhovor. Podíváte se na video s 5 otázkami o sobě a budete mít čas na každou zodpovědět.

Poté, co dokončíte mluvené úkoly TOEFL Essentials, nahrajete vlastní video jako odpověď na dvě otázky. Tato nahrávka není hodnocena, ale bude k dispozici pro univerzity ke zhlédnutí jako součást Vaší přihláška na univerzitu. Na každou otázku budete mít 30 sekund na přípravu a 2 minuty na nahrání.

Bodování

Během celého testu mluvení TOEFL si můžete dělat poznámky, které můžete použít v čase vaší nahrávané ústní odpovědi. Každá z úloh zabývajících se mluvením TOEFL iBT je hodnocena na stupnici od 0 do 4, přičemž 4 je nejvyšším skóre. Vaše kombinované bodování za všechny úkoly zabývající se mluvením se následně převede na skóre v rozmezí od 0 do 30 za celou sekci mluvení testu TOEFL iBT. Skóre 25 nebo vyšší se považuje za dobré skóre části testu TOEFL iBT zaměřené na mluvení. Mluvící sekce TOEFL Essentials je hodnocena od 0 do 12. Skóre 9 nebo vyšší je považováno za dobré skóre.

Následuje poslední část TOEFL iBT testu, kterou je psaní.