TOEFL Mluvící

Část TOEFL věnující se mluvení je třetí sekcí testu TOEFL iBT. Během testu mluvení uvidíte nebo uslyšíte výzvy a vaše následné odpovědi budou zaznamenány do počítače. Test mluvení TOEFL bude hodnocen zkoušejícím nacházejícím se někde jinde, ne někým, kdo je ve vašem testovacím centru. Test mluvení trvá celkem 20 minut a je nejkratší sekcí TOEFL. V TOEFL PBT se test mluvení nenachází.

Struktura zkoušky

Část TOEFL zaměřená na mluvení je vytvořena ze šesti úloh, z nichž dvě se nazývají „nezávislé“ a čtyři jsou tzv. „integrované“. Úkoly v části mluvení testu TOEFL musíte absolvovat v pořadí a k předešlým otázkám se vracet nemůžete. Nejdříve jsou na řadě dvě nezávislé úlohy zaměřené na mluvení.

Úloha 1: Preference – Budete vyzváni, abyste 45 sekund mluvili o něčem, co dobře znáte, například o nějaké osobě, místě nebo události. Před zahájením mluvení máte 15 sekund na přípravu.

Úloha 2: Výběr – Budou vám odprezentovány dvě možnosti, vy si jednu z nich vyberete a svou volbu zdůvodníte. Na přípravu máte k dispozici 15 sekund a 45 sekund na nahrání vaší odpovědi.

Čtyři integrované úlohy části testu TOEFL věnované mluvení vyžadují, abyste si něco přečetli a/nebo něco vyslechli, a pak odpověděli na výzvu týkající se toho, co jste četli a slyšeli.

Úlohy 3 a 4: První dvě integrované úlohy vyžadují, abyste si přečetli krátký text (maximálně 100 slov) a vyslechli si krátkou nahrávku spojenou se stejnou věcí (maximálně 80 sekund), pak si zaznamenejte svou odpověď na danou výzvu. Každá z těchto dvou úloh má 30 sekund na přípravu po vyslechnutí nahrávky, a pak 60 sekund na zaznamenání vaší odpovědi.

Úlohy 5 a 6: Poslední dvě úlohy v testu TOEFL jsou integrovanými úlohami. Vyžadují, abyste si vyslechli krátkou nahrávku (do 2 minut) a následně odpověděli na výzvu související s tím, co jste slyšeli. Při každé z této úloh budete mít 20 sekund na přípravu a 60 sekund na zaznamenání své odpovědi. Nahrávky, které uslyšíte v souvislosti s těmito dvěma otázkami, mohou být buď dialog nebo výňatky z přednášek.

Bodování

Během celého testu mluvení TOEFL si můžete dělat poznámky, které můžete použít v čase vaší nahrávané ústní odpovědi. Každá z úloh zabývajících se mluvením TOEFL je hodnocena na stupnici od 0 do 4, přičemž 4 je nejvyšším skóre. Vaše kombinované bodování za všechny úkoly zabývající se mluvením se následně převede na skóre v rozmezí od 0 do 30 za celou sekci mluvení testu TOEFL. Skóre 26 nebo vyšší se považuje za dobré skóre části testu TOEFL zaměřené na mluvení.

Následuje poslední část TOEFL testu, kterou je psaní.