TOEFL PBT

The TOEFL PBT test was discontinued in April 2021.

TOEFL Paper-Based Test je starší verzí TOEFL, která je dostupná pouze v určitých zemích. TOEFL PBT je mnohem méně populární test než TOEFL iBT. TOEFL PBT je kompletně odlišným testem v porovnání s online TOEFL zvaným TOEFL iBT. Některé z hlavních rozdílů spočívají v tom, že samotný test je kratší, nezahrnuje složku vyprávění a je hodnocen na jiné škále.

Struktura zkoušky

TOEFL PBT trvá 2,5 hodiny a je rozdělen na 4 sekce. Část poslechu je první v pořadí a trvá 30 až 40 minut, přičemž zahrnuje spolu 50 otázek. V její první části se nacházejí krátké nahrávky a otázky s nimi spojené. Druhá část obsahuje delší nahrávky.

Druhá část TOEFL PBT nemá ekvivalent v žádném z jiných standardizovaných testů z angličtiny. Tato část se nazývá Structure and Written Expression a v ní musí student vyplnit prázdná místa ve větách a najít chyby v napsaných textech. Tato sekce trvá 25 minut.

Třetí sekce je čtení s porozuměním a má délku 55 minut. Zahrnuje několik pasáží (různý rozsah) na přečtení a dotazy týkající se těchto pasáží.

Poslední částí TOEFL PBT je sekce psaní. Trvá jen 30 minut a jedná se o jednu esejovou výzvu.

Bodování

TOEFL PBT je hodnocen na škále od 310 do 677, přičemž jsou zahrnuty pouze první tři sekce testu. Část čtení není do celkového skóre zahrnuta a je hodnocena samostatně na stupnici od 0 do 6. TOEFL PBT skóre je platné 2 roky a může být použito pro jakoukoliv univerzitu, která akceptuje TOEFL iBT. Většina univerzit ve Spojených státech má pro přijetí uchazeče stanovené minimální skóre z TOEFL iBT. ETS zveřejňuje konverzní tabulku, aby mohly univerzity jednoduše převést PBT skóre na iBT skóre.