TOEFL PBT

Test TOEFL PBT byl ukončen v dubnu 2021.

TOEFL Paper-Based Test byl starší verzí TOEFL a byl dostupný pouze v některých zemích. Byla to zdaleka nejméně běžná verze TOEFL. TOEFL PBT byl zcela odlišný od online testu TOEFL, nazývaný TOEFL iBT. Některé z hlavních rozdílů spočívaly v tom, ze samotny test był kratší, neobsahoval mluvenou část a byl hodnocen na jiné stupnici.

Struktura zkoušky

TOEFL PBT trval 2,5 hodiny a byl rozdělen na 4 části. První byla poslechová část, která trvala 30-40 minut s celkem 50 otázkami. První část poslechu obsahovala krátké nahrávky a otázky k nim. Druhá část obsahovala delší nahrávky.

Druhá část TOEFL PBT neměla ekvivalent v žádném z jiných standardizovaných anglických testů. Jednalo se o sekci Structure and Written Expression, ve které měli student doplňovat prázdná místa ve větách a hledat chyby v psaných textech. Tato část trvala 25 minut.

Třetí část byla zaměřena na čtení s porozuměním a trvala 55 minut. Obsahovala několik pasáží na čtění różne délky a otázky týkající se pasáží.

Poslední částí TOEFL PBT byla sekce psaní. Tato část trvala pouze 30 minut a byla to jedna esej.

Bodování

TOEFL PBT byl hodnocen na stupnici od 310 do 677, která zahrnovala pouze první tři části testu. Část psaní nebyla zahrnuta do celkového skóre a místo toho byla hodnocena samostatně na stupnici od 0 do 6. TOEFL PBT skóre je platné 2 roky a může být použito pro jakoukoliv univerzitu, která akceptuje TOEFL iBT. Většina univerzit ve Spojených státech má pro přijetí uchazeče stanovené minimální skóre z TOEFL iBT. ETS zveřejňuje konverzní tabulku, aby mohly univerzity jednoduše převést PBT skóre na iBT skóre.